Infra:
Uitzetten van tracé d.m.v. laser en pentagon prisma.
Leggen van kabels en leidingen voor nutsbedrijven.
Leggen van drainage, hwa en riolering.
Herstel van park en tuinen.
Machinaal vegen van straten en terreinen.
Graafwerk tot 6,80M buiten de kraan. (Maaiveld)
Grondwerk en transport.
Machine verhuur:
Kraan mini (Rups)
Kraan 6000Kg (Mobiel)
Shovel 1700Kg (Knik)
Fruitteelt & Tuinbouw:
Plantklaar maken van percelen.
Gewasbescherming en onkruidbeheersing.
Maaien van paden, parken, slootkanten etc.
Veldbemesting en strokenbemesting.
Compost depot op eigen terrein.
Transport & Opslag:
Machine en Haspel transport tot 7500Kg.
Huifwagen tot 2500Kg & 18M3
Opslagloodsen voor korte of lange termijn 1200M2
Verhuur als chauffeur met CCVB & digitale tacho kaart.
Documenten:
Certificaat VCA Vol
Certificaat VEWA
Certificaat VIAG Vold. Onderricht Persoon (V.O.P.)
Certificaat veilig werken met drinkwater
Certificaat veilig werken met asbestbuizen
Certificaat veilig werken langs de weg
Certificaat veilig werken langs het spoor
Basis diploma electrisch booglassen
Spuitlicentie 2 bedrijfsmatig
Rijbewijzen: B-C-D-E & CCV-B
Certificaat electrische pallet truck
Certificaat heftruck
BHV met AED